Groene daken met subsidie van de gemeente

De gemeente stimuleert lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Een van de mogelijkheden is de aanleg van een zogenaamd groen dak (een veelal plat dak met sedumbegroeiing, dat goed is voor milieu, klimaat en waterafvoer).

Het initiatief GroenedakenAmsterdam wil, samen met inwoners in de Amsterdamse wijken, zoveel mogelijk groene daken in Amsterdam realiseren en ontzorgt inwoners én bedrijven bij zowel de subsidieaanvraag als de aanleg hiervan. Hoe het werkt en hoe je kan meedoen vind je allemaal op deze site.

Met dit initiatief zorgen we samen dat heel Amsterdam bewust wordt dat een groen dak bijdraagt aan een duurzame leefomgeving.

Subsidie op groene daken en groene gevels gaat in 2021 door!

De gemeente geeft in 2021 een subsidie van €30 tot € 50 euro per m² op groene daken en groene gevels. 

Je kunt je hier opgeven om mee te doen met de subsidieaanvraag voor 2020.

Met subsidie van de gemeente is investeren in een groen dak of groene gevel zeer aantrekkelijk

GroenedakenAmsterdam werkt mee aan de doelstellingen van de gemeente

De gemeente wil de jaarlijkse CO2-uitstoot met 40% verminderen en de wateroverlast in de stad tegengaan. Om dit doel te bereiken stelt de gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar die burgers, bedrijven, organisaties moet stimuleren tot lokale actie m.b.t. duurzaamheid. Subsidie wordt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, verstrekt aan Amsterdamse projecten die een positieve bijdrage leveren aan (ecologische) duurzaamheid of milieukwaliteit (energie, water!, biodiversiteit, kwaliteit openbare ruimte).

 

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met een zeer hoge subsidie van € 30 tot wel € 50 per m². De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate waarin het sedumdak water vast kan houden: hoe meer water vasthoudend, hoe hoger de subsidie.

De subsidieregeling van de gemeente vind je hier.

Om je te ontlasten van uitzoek- en regelwerk kun je je bij ons aanmelden voor een goede offerte tegen een redelijke prijs én wordt het ‘gedoe’ je uit handen genomen. Zo dragen wij ons steentje bij aan de verduurzaming van de stad!

Voordelen van groene daken

Een groen dak geeft verkoeling, buffert regenwater en zorgt dat het rioolstelsel niet overbelast raakt bij hevige regenbuien. Ook draagt een groen dak bij aan schonere lucht en diversiteit van flora en fauna. Daarnaast is een groen dak natuurlijk veel mooier dan een zwart of grinddak.

Een groen dak verlengt tot 2 à 3 maal de oorspronkelijke levensduur van het dak. In de zomer houdt een groen dak 90% van de warmte tegen. Een begroeid dak wordt niet warmer dan 25°C, terwijl op een bitumendak de temperatuur kan oplopen tot meer dan 80°C. Het werkt dus ook verkoelend voor de stad.

Meeuwen bouwen hun nest het liefst op warme, droge daken. Een groen dak vinden ze niet geschikt: te vochtig en koel. Een groendak voorkomt dus ook meeuwenoverlast!

Daktuinen 009

oostbeemster5

oostbeemster2

de tuut2

Bewaren